Ημερήσιο αρχείο: 13 Δεκεμβρίου, 2022

Εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Η χρήση του Portfolio στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση», για εκπαιδευτικούς ΠΕ07

Πρόσκληση για συμμετοχή εκπαιδευτικών Γερμανικής (ΠΕ 07) στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα των ΙΕΠ και Goethe – Institut Athen, με τίτλο «Η χρήση του Portfolio στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση»