Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – ΙΕΠ. Επιμορφωτικές δράσεις σχολικού έτους 2022-2023

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), κατά το τρέχον σχολικό έτος (2022-2023), υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που αφορούν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων, στην Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο νηπιαγωγείο, σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Δ.Δ.) και στην Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ, υπό όρους που απεικονίζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Επιμορφωτικές δράσεις σχολικού έτους 2022-2023

Δείτε το έγγραφο


Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα για τις επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς, στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας