Εγκύκλιος για ηλεκτρονική παρακολούθηση και συντονισμό της ύλης των μαθημάτων της Γ’ τάξης ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που εξετάζονται πανελλαδικά

Για τον συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ’ τάξης ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που θα εξεταστούν και πανελλαδικά το έτος 2023, κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί στο ΠΣ myschool η λειτουργικότητα «Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων», μέσω της οποίας θα καταχωριστεί υποχρεωτικά η διδακτέα – εξεταστέα ύλη.

Οι Διευθυντές/τριες είναι υπεύθυνοι/ες για την καταχώριση της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους (μέσω της σχετικής καρτέλας που υπάρχει στο ΠΣ myschool στην διαδρομή «Σχολική Μονάδα -> Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων» σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

α) 12-12-2022

β) 23-01-2023

γ) 20-02-2023

δ) 27-03-2023

ε) 02-05-2023

Για τις αναλυτικές οδηγίες καταχώρησης της ύλης για το 2022-2023 δείτε τη σχετική εγκύκλιο για τα ΓΕΛ και την αντίστοιχη για τα ΕΠΑ.Λ.

Δείτε ακόμη: Συντονισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου που εξετάζονται στις Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις για το 2022-2023


Για συνεχή ενημέρωση για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, επισκεφτείτε το σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας: