Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πενθήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου ΓΕ.Λ. Λευκάδας στη Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Δ/ντή του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 17 /11/2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερα στο έγγραφο του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας