Ημερήσιο αρχείο: 9 Νοεμβρίου, 2022

Πρόσκληση για την υποβολή «Σχεδίων Δράσης» στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» 2022-2023

Η υποβολή «Σχεδίων Δράσης» θα είναι δυνατή από την Τετάρτη 9/11/2022 έως και την Τρίτη 31/1/2023. Η ιστοσελίδα των σχεδίων δράσης (https://mnae.noesis.edu.gr/) θα λειτουργεί ως μέσο ενημέρωσης και καθοδήγησης των ΕΠΑ.Λ.

Πρόκληση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εγώ κι εσύ μαζί. Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα»

Οδηγίες και επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Αμνηστίας «Εγώ κι εσύ μαζί. Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα»