Ημερήσιο αρχείο: 15 Νοεμβρίου, 2022

Διευκρίνιση αναφορικά με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία έτους 2022-2023

Για εκπαιδευτικούς που διορίζονται απευθείας σε Μουσικά καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που μετατάσσονται σε Μουσικά ή Καλλιτεχνικά Σχολεία δεν απαιτείται πενταετής διδακτική εμπειρία για τις μεταθέσεις σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.