Ημερήσιο αρχείο: 8 Νοεμβρίου, 2022

Myschool. Ορθή καταχώριση ονομαστικών στοιχείων μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στην καρτέλα ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ του myschool, θα πρέπει να καταχωρίζονται μόνο ελληνικοί χαρακτήρες στα πεδία : Επώνυμο, Όνομα, Όνομα πατέρα, Όνομα μητέρας, και μόνο λατινικοί χαρακτήρες στα αντίστοιχα πεδία (Επώνυμο στα λατινικά κοκ) όπου προβλέπονται.

Σχετικά με την επιλογή Διευθυντών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 99 του ν. 4982/2022 (ΦΕΚ Α’ 195 – 15/10/2022), που αφορούν στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Τι θα ισχύσει στην πρώτη εφαρμογή του νόμου.

Οργανωτικοί Συντονιστές και Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου. Τροποποίηση άρθρου 231 ν. 4823/2021

Μεταβατικές διατάξεις στο άρθρο 100 του ν. 4982/2022 (Α’ 195), που αφορούν στους Οργανωτικούς Συντονιστές και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και αποτελούν τροποποίηση του άρθρου 231 του ν. 4823/2021.

Θέματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Νόμος 4986/2022. Διατάξεις για θέματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, σε αντικατάσταση της υποπερ. γγ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019.

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικής Γυμνασίου – Λυκείου «Αριστοτέλης» 2023

Οι διαγωνισμοί Φυσικής Γυμνασίου Λυκείου «Αριστοτέλης» 2023 θα διενεργηθούν την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο σχολείο τους, μέχρι την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023.