Ημερήσιο αρχείο: 24 Νοεμβρίου, 2022

Το υγειονομικό πρωτόκολλο για τις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) Β’ εξεταστικής περιόδου 2022

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας κατά τη διενέργεια των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ΚΠΓ Β’ εξεταστικής περιόδου 2022.

Έναρξη Α’ Φάσης Επιμόρφωσης του Εκπαιδευτικού δυναμικού μουσικών ειδικοτήτων των Μουσικών Σχολείων

Την Τρίτη 29-11-2022 και ώρα 18:00-20:00, ξεκινά η Α’ Φάση Επιμόρφωσης του Εκπαιδευτικού δυναμικού μουσικών ειδικοτήτων των Μουσικών Σχολείων της χώρας. Κατά την Α’ Φάση η επιμόρφωση θα γίνεται εξ αποστάσεως, μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης και θα έχει διάρκεια τριάντα (30) ωρών.

ΦΕΚ 5954/2022. Καταχώριση στοιχείων και ρόλοι στην πλατφόρμα για την «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων»

Το ΦΕΚ 5954 τ.Β’ (22-11-2022) με την υπ’αριθμ. 141456/ΓΔ4 απόφαση με θέμα: «Ανάπτυξη και λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΙΕΠ «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων»