Ημερήσιο αρχείο: 4 Νοεμβρίου, 2022

Εγκύκλιος για την έκδοση βεβαίωσης Αντιστοιχίας τίτλου σπουδών κατόπιν ελέγχου σχετικών δικαιολογητικών

Η εγκύκλιος 137046/H2/4-11-2022 του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης Αντιστοιχίας τίτλου σπουδών κατόπιν υποβολής και ελέγχου των σχετικών δικαιολογητικών.

Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Η επιμορφωτική συνάντηση με τους/τις εκπαιδευτικούς Γαλλικής Γλώσσας, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 έως 14:00 στο 1ο ΓΕ.Λ. Λευκάδας