Ημερήσιο αρχείο: 7 Νοεμβρίου, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, στην Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε πρωτότυπη μορφή, στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Πέμπτη 10-11-2022 και ώρα 10:00 π.μ.

ΦΕΚ 5653/2022. Ομάδες Σχολείων για την τοποθέτηση μελών ΕΕΠ, (ΠΕ23 Ψυχολόγοι και ΠΕ30 Κοινωνικοί Λειτουργοί) για το 2022-2023

Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) του κλάδου ΠΕ23 – Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30 – Κοινωνικών Λειτουργών για το 2022-2023.