Ημερήσιο αρχείο: 2 Νοεμβρίου, 2022

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Πληροφορίες για τη διαδικασία

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, μέσω της ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ»