Ημερήσιο αρχείο: 17 Νοεμβρίου, 2022

Εγκύκλιος για την ασφάλεια των μαθητών/τριών στο σχολικό περιβάλλον. Πρόληψη περιστατικών βίας.

Εγκύκλιος σχετικά με τα μέτρα για την ασφαλή παραμονή μαθητών/τριών στα σχολεία, την διαχείριση περιστατικών βίας, ακραίων συμπεριφορών, και τα καθήκοντα εφημερευόντων εκπαιδευτικών.