Ημερήσιο αρχείο: 3 Νοεμβρίου, 2022

Εξεταστικά Κέντρα για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) Β’ εξεταστικής περιόδου 2022 (τροποποίηση)

Τα Εξεταστικά Κέντρα για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) Β’ εξεταστικής περιόδου 2022 και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά ανά εξεταζόμενη γλώσσα και επίπεδο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών/τριών του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Τρίτη 8/11/2022 και ώρα 12:00.