Εξεταστικά Κέντρα για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) Β’ εξεταστικής περιόδου 2022 (τροποποίηση)

Σε συνέχεια της Προκήρυξης Εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) Β’ εξεταστικής περιόδου 2022 ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ο πίνακας με τα Εξεταστικά Κέντρα και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά ανά εξεταζόμενη γλώσσα και επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι εξετάζονται στο Εξεταστικό Κέντρο που θα λειτουργήσει στην Περιοχή Εξέτασης που επέλεξαν στην αίτηση συμμετοχής τους στις Εξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΓ. Εφόσον σε κάποια Περιοχή Εξέτασης θα λειτουργήσουν περισσότερα από ένα Εξεταστικά Κέντρα, τότε οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέξουν την κατανομή σε αυτά της εξεταζόμενης γλώσσας και του εξεταζόμενου επιπέδου.

Δείτε το δελτίο τύπου

Δείτε τον πίνακα με τα εξεταστικά κέντρα

Ενημέρωση 23/11/2022: Τροποποίηση της έδρας του ειδικού εξεταστικού κέντρου Θεσσαλονίκης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β’ περιόδου 2022. Δείτε εδώ