Μηνιαίο αρχείο: Δεκέμβριος 2022

Σχεδιασμός και υλοποίηση eTwinning έργων για το σχολικό έτος 2022-2023

Εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες για το σχεδιασμό, την έγκριση και υλοποίηση έργων eTwinning (ενδοσχολικά, εθνικά και ευρωπαϊκά) από εκπαιδευτικούς και Σχολικές Μονάδες για το σχολικό έτος 2022-2023.

Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών/ντριων και για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Την παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών/ντριων και για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, αποφάσισε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 9/1/2023 και ώρα 16:00.

Τροποποίηση Προκήρυξης για επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Συμπληρωματικές Οδηγίες υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης

Τροποποιείται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00. Αντίστοιχη επισήμανση αναγράφεται πλέον και στη σελίδα εισόδου του πληροφοριακού συστήματος υποβολής αιτήσεων μαζί με σχετικές οδηγίες.

ΦΕΚ 6711/2022. Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 6711 τ.Β’ (23-12-2022) τροποποιήθηκε ο αριθμός των ημερών προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τις 20 στις 32 ημέρες. Νέα προθεσμία υποβολής η Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023.

Νέα εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Νέα εγκύκλιο με διευκρινίσεις για μέλη ΕΕΠ που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και εκπαιδευτικών που υπηρετούν με οργανική θέση σε αδιαβάθμητο φορέα εκπαίδευσης.

Πανελλαδικές 2023. Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τροποποιητική απόφαση

Η Φ.251/160199/A5/23-12-2022 ΥΑ με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 (Β’ 897) ΥΑ σχετικά με την εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την «Εισαγωγική Επιμόρφωση» Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ

Αιτήσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ, μέσω του μητρώου του ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) από την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 έως την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00.

Νέες προσλήψεις (21/12/2022) αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2022-2023

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και συγκεκριμένα από Τρίτη 10 έως και Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023. Πληροφορίες στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, ως την Δευτέρα 9-1-2023 και ώρα 10:00 π. μ. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την Δευτέρα 9-1-2023 και ώρα 10:30 π.μ.