Ημερήσιο αρχείο: 18 Νοεμβρίου, 2022

Νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το 2022-2023

Οι πινάκες με τα ονόματα της νέας φάσης προσλήψεων. Οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ ΕΒΠ, πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 24 έως και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.

Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια, για το σχολικό έτος 2022-2023

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ.Δ.Ε. μόνο την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε.