Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια, για το σχολικό έτος 2022-2023

Η Δ.Δ.Ε. Λευκάδας κατόπιν της εγκυκλίου του Υπ.Παιδείας με αρ.πρωτ. 142140/Δ2/16.11.2022 και θέμα: «Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2022-2023» ανακοινώνει:

α) τον πίνακα κατάταξης (αρχείο τύπου Excel) με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνονται με χρώμα μπλε τα ονόματα των επιλεγέντων)
και
β) τον πίνακα όπου αποτυπώνεται η κατανομή κλάδων ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε.:

Τονίζεται πως σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο:
Οι επιλεγέντες υποψήφιοι […] οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ.Δ.Ε. μόνο την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης).
Οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 παρουσιάζονται στα Σ.Κ.Α.Ε., και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Κ.Α.Ε.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...