ΦΕΚ 5954/2022. Καταχώριση στοιχείων και ρόλοι στην πλατφόρμα για την «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων»

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5954 τ.Β’ (22-11-2022) η υπ’αριθμ. 141456/ΓΔ4 απόφαση με θέμα: «Ανάπτυξη και λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης του «Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο».

Τα 4 άρθρα του ΦΕΚ :

  • Άρθρο 1 – Γενικές Διατάξεις
  • Άρθρο 2 – Καταχώριση στοιχείων και ρόλοι στην εφαρμογή
  • Άρθρο 3 – Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
  • Άρθρο 4 – Μεταβατικές Διατάξεις

Προσοχή! Η υπό στοιχεία 122756/ΓΔ4/29-09-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4501) παύει να ισχύει.

Δείτε το νέο ΦΕΚ


Συνεχής ενημέρωση για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...