Ημερήσιο αρχείο: 20 Νοεμβρίου, 2022

ΦΕΚ 5874/2022 με τα μέτρα από τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 μέχρι και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022

Το ΦΕΚ 5874 τ.Β’ (19-11-2022) με τα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 μέχρι την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022.