Τροποποίηση στους συντελεστές βαρύτητας εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια με τις Πανελλαδικές 2023

Η Φ.153.1/ 140009 /Α5 (11-11-2022) Υ.Α. με την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.153.1/148498/Α5/19-11-2021 (Β′ 5400) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής», για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής. Συγκεκριμένα οι αλλαγές αφορούν τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου προσβάσιμο από διαφορετικούς τομείς ΕΠΑ.Λ.:

Δείτε την τροποποιητική απόφαση για τις Πανελλαδικές 2023

Σας υπενθυμίζουμε ότι σχετικά με τους συντελεστές βαρύτητας για τα ΕΠΑ.Λ. μπορείτε να δείτε…

την Υπουργική Απόφαση (18.11.2021) για τα ΕΠΑ.Λ και συνημμένα τους πίνακες με τμήματα προσβάσιμα από διαφορετικούς τομείς ΕΠΑ.Λ. και το σχετικό ΦΕΚ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...