Προσθήκη των τμημάτων «Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο)» και Γεωπονίας (Μεσολόγγι) στα επιστημονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας και Ζωής

Α. Σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.253/151036/Α5/2022 (Β’ 6231) υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ και στο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ τα κάτωθι Τμήματα:

  • ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ
  • ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Β. Σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.153/151329/Α5/2022 (Β’ 6233) υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντάσσονται στον Τομέα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ τα κάτωθι Τμήματα:

  • ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ
  • ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Η ακαδημαϊκή λειτουργία και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023).

Γ. Το Τμήμα ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ), στο οποίο συγχωνεύτηκε το τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ), σύμφωνα με το Π.Δ. 52/2022 (Α’ 131) παραμένει ενταγμένο στο 2ο και 3ο Επιστημονικό Πεδίο για τα ΓΕΛ και στον Τομέα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ για τα ΕΠΑΛ.

Ενημέρωση 23-12-2022: Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) και Συντελεστές Βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, για το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας και το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2023.

Δείτε τις αποφάσεις στον κόμβο του ΥΠΑΙΘ


Για συνεχή ενημέρωση για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, επισκεφτείτε το σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας: