Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων με επιλογή Διευθυντών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Από τη Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Προτύπων και πειραματικών Σχολείων.

Διαδικασία και Προθεσμία

Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων ξεκινά την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 και λήγει την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr, ΕΨΠ) στη διαδρομή:

Αρχική / Εκπαίδευση / Επαγγελματίες εκπαίδευσης / Επιλογή Διευθυντών και Προϊσταμένων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων ή https://www.iep.edu.gr/services/pps_directors/

Δικαίωμα υποβολής

Δικαίωμα υποβολής έχουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι

  1. διαθέτουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία της αντίστοιχης βαθμίδας και επιπλέον
  2. να έχουν διανύσει 12 μήνες υπηρεσίας ως διευθυντές ή εκπαιδευτικοί με θητεία ή οργανική θέση ή απόσπαση ή διάθεση σε σχολείο που λειτουργεί για το σχολικό έτος 2022-2023 ως Πρότυπο ή Πειραματικό.

Οι υποψήφιοι επιλέγουν μια (1) Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και αξιολογούνται από την Περιφερειακή Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) που έχουν επιλέξει.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην οριστική ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ: https://depps.minedu.gov.gr

Η πρόσκληση και χρήσιμο υλικό

Η σχετική πρόσκληση με όλες τις λεπτομέρειες στη Δι@ύγεια


Χρήσιμα:

Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 6142 τ.Β’ 3/12/2022) – Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και ειδικότερα στην αντικατάσταση της περ. στ) της παρ. 6 του άρθρου 31 και της παρ. 6 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021

Ο νόμος 4982/2022

Ο νόμος 4823/2021

Ο νόμος 4692/2020


Πρότυπα ΕΠΑΛ

Για τα Πρότυπα ΕΠΑΛ, δείτε τη σχετική πρόσκληση εδώ