Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μονοήμερη εκδρομή του Γυμνασίου Νυδριού στα Ιωάννινα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή στο γραφείο της Δ/ντριας του Γυμνασίου Νυδριού, μέχρι την Τρίτη 12/4/2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Περισσότερα στην πρόσκληση του Γυμνασίου Νυδριού