Κατηγορία: Πανελλαδικές

Όλοι και όλες οι υποψήφιοι/ες (μαθητές/τριες και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 15-12-2023 για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Αναλυτικές πληροφορίες

Η με αρ.πρωτ. Φ.251/ 136784 /Α5/29-11-2023 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες εξετάζονται προφορικά υποβάλλουν τις αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειο που υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις από τις 29 Νοεμβρίου 2023 έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2023.

Αναλυτικές πληροφορίες

Τελευταία Νέα:

Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Συμπληρωματική Εγκύκλιος

Ορίζεται νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών, τα οποία υποβάλλονται ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή courier, από την 12η Οκτωβρίου έως την 16η Οκτωβρίου 2023.

Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης για τους σχολικούς αγώνες 2022-2023

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 έως και την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023 μόνο ηλεκτρονικά από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών

Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου για τους υποψηφίους των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023

Oι διαδικασίες για την ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) για τους υποψηφίους των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ ξεκινούν από τη Δευτέρα 9-10-2023 και λήγουν την Παρασκευή 13-10-2023.

Έλληνες του Εξωτερικού. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2023-2024

Ως προθεσμία εγγραφής των εν λόγω υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 3 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023.

Διενέργεια Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) για την κατάταξη/πρόσληψη υποψηφίων στις Αστυνομικές Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) για τους υποψήφιους που θα υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προκειμένου να εισαχθούν στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, θα διεξαχθούν τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2024.

Νέος τρόπος εισαγωγής σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024

Ενημερωτική εγκύκλιος με όλες τις λεπτομέρειες για τον νέο τρόπο εισαγωγής σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής.

Έλληνες του Εξωτερικού. Τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2023-2024

Οι εγγραφές των εισαγομένων στα Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ και Α.Σ.Τ.Ε. θα πραγματοποιηθούν από 03-10-2023 μέχρι και 10-10-2023. Η προθεσμία εγγραφής στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές.

Ανακοίνωση βαθμολογίας υποψηφίων επαναληπτικών εξετάσεων ΕΠΑΛ 2023

Σας ενημερώνουμε ότι οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων που συμμετείχαν στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2023, αναμένεται να ανακοινωθούν το μεσημέρι της Πέμπτης 5/10/2023

Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2023. Ανακοίνωση βαθμολογίας των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων

Όλοι οι υποψήφιοι λοιπόν των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΓΕΛ θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr

Ανακοίνωση βαθμολογιών υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ελλήνων του Εξωτερικού

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους.