Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2024

Η απόφαση Φ.253/ 32205 /Α5/29-3-2024 (ΑΔΑ: 6ΚΝΓ46ΝΚΠΔ-ΗΛΣ) με τα Εξεταστικά Κέντρα για τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2024, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Δείτε το έγγραφο

Η απόφαση Φ.153/34383/Α5 (AΔΑ: 6ΡΣΚ46ΝΚΠΔ-ΗΑΣ) με τα Εξεταστικά Κέντρα για τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ 2024, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Δείτε το έγγραφο