Ημερήσιο αρχείο: 17 Φεβρουαρίου, 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου ΓΕ.Λ. Λευκάδας σε Ξάνθη-Κομοτηνή-Καβάλα-Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Δ/ντή του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 23.02.2023 και ώρα 11:00 π.μ.