Ημερήσιο αρχείο: 9 Φεβρουαρίου, 2023

Υπενθύμιση σχετικά με τη λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για τις Στρατιωτικές Σχολές 2023

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία της υποβολής ηλεκτρονικά Αίτησης – Δικαιολογητικών για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών λήγει την Παρασκευή 10/2/2023 και ώρα 24:00.

Έναρξη Α’ κύκλου κινητικότητας 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)

Η εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΡΟΚΛ46ΜΤΛ6-ΚΝΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών με τις διαδικασίες για την έναρξη του Α’ κύκλου κινητικότητας 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)