Ημερήσιο αρχείο: 10 Φεβρουαρίου, 2023

Έναρξη Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ. Το αναλυτικό πρόγραμμα

Η επιμορφωτική περίοδος αρχίζει στις 20-02-2023 και ολοκληρώνεται στις 12-05-2023. Οι σύγχρονες συσκέψεις θα πραγματοποιούνται καθημερινές από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 17:00 – 21:00.