Ημερήσιο αρχείο: 8 Φεβρουαρίου, 2023

Εγκύκλιος με οδηγίες και χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της ατομικής αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ

Η εφαρμοστική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την έναρξη της ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ ΕΒΠ. Αναλυτικές οδηγίες και χρονοδιάγραμμα για την πρώτη εφαρμογή της αξιολόγησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Β΄ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας στη Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι τη Δευτέρα 13/2/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

ΦΕΚ 602 τ.Β’ 2023. Λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ

Το ΦΕΚ 602 τ.Β’ (8/2/2023) με τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη και λειτουργία της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής για την ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ.