Ημερήσιο αρχείο: 22 Φεβρουαρίου, 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Α’ και Β’ Λυκείου Γυμνασίου και Λ.Τ. Βασιλικής στο Βόλο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Διευθυντή του Γυμνασίου και Γ.Λ.Τ. Βασιλικής το αργότερο μέχρι την Τρίτη 28-02-2023 και ώρα 11:00 π. μ. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την ίδια μέρα.