Ημερήσιο αρχείο: 13 Φεβρουαρίου, 2023

Υπενθύμιση σχετικά με τη λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για τις Σχολές του Λιμενικού με τις Πανελλαδικές 2023

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη, η προθεσμία της υποβολής ηλεκτρονικά Αίτησης – Δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Σχολών Λιμενικού Σώματος λήγει την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023.

Ενημέρωση σχετικά με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Όσοι εκπαιδευτικοί είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε προηγούμενες επιμορφωτικές περιόδους και παρακολουθούν το πρόγραμμα δύνανται να το ολοκληρώσουν έως 16/2/2023 και να λάβουν τη βεβαίωση από 28/2/2023.