Ημερήσιο αρχείο: 21 Φεβρουαρίου, 2023

Νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2022-2023 (21 Φεβρουαρίου 2022)

Νέες προσλήψεις 1.464 εκπαιδευτικών και 484 μελών ΕΕΠ ΕΒΠ ως προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2022-2023. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 1 έως και την Πέμπτη 2/3/2023.

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Για τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα ορίζεται περίοδος υποβολής ενστάσεων από Τετάρτη 22.02.2023 έως και Παρασκευή 24.02.2023, μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής των αιτήσεων.

Προκήρυξη 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023. Τα ΦΕΚ με τις προθεσμίες και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα κατάταξης, κατά κλάδο και ειδικότητα

Δημοσιεύθηκαν τα ΦΕΚ με τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7/3/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 08.00 και λήγει στις 31/3/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 (Δόθηκε 4 ώρες παράταση μέχρι τις 18:00).