Ημερήσιο αρχείο: 16 Φεβρουαρίου, 2023

Ενημέρωση από το ΙΕΠ σχετικά με την έναρξη της επιμόρφωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών

Η έναρξη της επιμόρφωσης αναμένεται 6-17 Μαρτίου. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ με την ακριβή ημερομηνία και όλοι οι επιλεγέντες επιμορφούμενοι θα λάβουν sms και viber στον αριθμό τηλεφώνου που έχουν δηλώσει.

Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών/τριών Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ) Ιονίων Νήσων

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις επί της μοριοδότησης μέσω της πλατφόρμας https://www.iep.edu.gr/services/pps_directors/ από Παρασκευή 17/2/2023 και ώρα 00:05 π.μ. έως Τρίτη 21/2/2023 και ώρα 14:00 μ.μ.