Ημερήσιο αρχείο: 15 Φεβρουαρίου, 2023

Αναζήτηση θεμάτων ειδικών μαθημάτων πανελλαδικών εξετάσεων παρελθόντων ετών

Οι μαθητές/τριες, αλλά και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τα αναζητήσουν στο σχετικό κόμβο της ιστοσελίδας του Υ.ΠΑΙ.Θ. επιλέγοντας Εκπαίδευση –> Εξετάσεις –> Γενικό Λύκειο –> Αναζήτηση Θεμάτων Πανελλαδικών.

Υπενθύμιση σχετικά με τη λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για τις Αστυνομικές Σχολές με τις Πανελλαδικές 2023

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, η προθεσμία της υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) για εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές λήγει στις 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15.00.

Έγκριση και μη έγκριση αποδέσμευσης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη ή απόσπαση μέσω του Β’ Κύκλου Κινητικότητας 2022

Η με αρ. πρωτ. 7041/E2/15-2-2023 απόφαση, σχετικά με την έγκριση και μη έγκριση για μετάταξη ή απόσπαση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμαις μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Β’ Κύκλος 2022).

Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΒΠ εγγεγραμμένων στον οριστικό πίνακα του ΑΣΕΠ για υποβολή αίτησης – δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2022-2023

Οι αιτήσεις – δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται από την Τετάρτη 15/2/2023, ώρα 10.00 π.μ. έως και τη Δευτέρα 20/2/2023, ώρα 10.00 π.μ..

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ’ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας στη Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Παρασκευή 17-2-2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Α’ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας στη Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Παρασκευή 17-2-2023 και ώρα 10:00 π.μ.