Αναζήτηση θεμάτων ειδικών μαθημάτων πανελλαδικών εξετάσεων παρελθόντων ετών

Οι μαθητές/τριες, αλλά και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναζητήσουν θέματα των μαθημάτων γενικής παιδείας, προσανατολισμού, αλλά και των ειδικών μαθημάτων:

  1. Ελεύθερο Σχέδιο,
  2. Γραμμικό Σχέδιο,
  3. Γαλλικά,
  4. Γερμανικά,
  5. Ιταλικά,
  6. Ισπανικά,
  7. Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση,

πανελλαδικών εξετάσεων παρελθόντων ετών στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. επιλέγοντας Εκπαίδευση – Εξετάσεις – Γενικό Λύκειο – Αναζήτηση Θεμάτων Πανελλαδικών

Αφορούν θέματα από το 2001 για μαθήματα Γενικής Παιδείας και Κατευθύνσεων – Ομάδων Προσανατολισμού, αλλά και ειδικών μαθημάτων από το 2016 και μετά

Αναζήτηση θεμάτων ειδικών μαθημάτων πανελλαδικών εξετάσεων παρελθόντων ετών

Δείτε το έγγραφο


Συνεχής ενημέρωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας