Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΒΠ εγγεγραμμένων στον οριστικό πίνακα του ΑΣΕΠ για υποβολή αίτησης – δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2022-2023

Κατόπιν της δημοσίευσης του οριστικού πίνακα κατάταξης (Γ2′) με σειρά προτεραιότητας των υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) της προκήρυξης 1ΕΑ/2022 του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 273/Γ ‘/6-2-2023) και της ένταξής σας για πρώτη φορά σε αυτόν και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) και του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) σας καλεί – εφόσον το επιθυμείτε – να υποβάλετε αίτηση – δήλωση προτιμήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr/) για πρόσληψη ως αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) στη δημόσια εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται από την Τετάρτη 15/2/2023, ώρα 10.00 π.μ. έως και τη Δευτέρα 20/2/2023, ώρα 10.00 π.μ..

Κατά τη διαδικασία επιλογής προτιμήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΣΥΔ, ο/η υποψήφιος/α δύναται να δηλώσει με τη σειρά που επιθυμεί περιοχές πρόσληψης αναπληρωτών (περιοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο.

Τα μέλη ΕΒΠ απασχολούνται:

  • στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και
  • στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη (σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης).

Αναλυτικές πληροφορίες στη σχετική πρόσκληση

Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερώνονται για την πρόσληψή τους από την επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς και με την αποστολή μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο το οποίο έχουν δηλώσει στο ΟΠΣΥΔ.