Ημερήσιο αρχείο: 11 Φεβρουαρίου, 2023

ΦΕΚ 705/2023. Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία

Στο ΦΕΚ 705 τ.Β’ (10/2/2023), περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες, τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά για να χαρακτηριστεί κάποια δημόσια σχολική μονάδα ως Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο.

ΦΕΚ 703/2023 με τα μέτρα από τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 μέχρι και τη Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023

Το ΦΕΚ 703 τ.Β’ (10/2/2023) με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από 13 Φεβρουαρίου 2023 μέχρι και 27 Φεβρουαρίου 2023.