Ημερήσιο αρχείο: 14 Φεβρουαρίου, 2023

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης. Κύρωση τελικών πινάκων και πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης

Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Ε’ και ΣΤ’ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης και πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης.

ΦΕΚ 724/2023. Ελληνική PISA. Διεξαγωγή εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο

Το σχολικό έτος 2022-2023 θα διενεργηθούν σε εθνικό επίπεδο εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα σε θέματα που περιέχονται στα προγράμματα σπουδών των γνωστικών αντικειμένων της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.