Ενημέρωση από το ΙΕΠ σχετικά με την έναρξη της επιμόρφωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών

Ενημερώνουμε όλους τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση για επιμόρφωση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών ότι η έναρξη της επιμόρφωσης αναμένεται 6-17 Μαρτίου. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης εξαρτάται από τη διαχείριση 51 επιμορφωτικών προγραμμάτων στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, 1549 επιμορφωτών και 21000 αιτήσεων επιμορφούμενων. Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη βέλτιστη διεξαγωγή της επιμόρφωσης. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ με την ακριβή ημερομηνία και όλοι οι επιλεγέντες επιμορφούμενοι θα λάβουν sms και viber στον αριθμό τηλεφώνου που είναι δηλωμένος στο μητρώο ΙΕΠ.

Δείτε την ανακοίνωση