Απόφαση συγκρότησης του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων

Με απόφαση του υπηρεσιακού γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται το νέο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων ως εξής:

  1. Αγγελόπουλος Πέτρος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Μελισσά Μιλτιάδη, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Κεφαλληνίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ84.
  2. Παχή Όλγα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρώτριά της την Αλεξανδροπούλου Μαριάνθη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ06 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06.
  3. Αλαμάνος Χαρίλαος, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Παπαθανασίου Νικόλαο, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ81.
  4. Καραΐσκος Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ80 εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωτή του τον Κρητικό Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03.
  5. Καπρούλιας Απόστολος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρώτριά του την Αλαμάνου – Κεφαλληνού Σταματούλα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03

Δείτε την απόφαση στη Δι@ύγεια