Σεμινάριο «Κβαντική Υπολογιστική και Πληροφορία στη Μέση Εκπαίδευση»

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δίκτυα και Πολυπλοκότητα» του ΑΠΘ πραγματοποιεί σεμινάριο, με θέμα «Κβαντική Υπολογιστική και Πληροφορία στη Μέση Εκπαίδευση».

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να εντάξουν στις σκέψεις και στις δράσεις τους το σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής, τέχνης, μαθηματικών και οικονομικών (STEAMΕ). Η εισαγωγή των δραστηριοτήτων STEAME στα εργαστήρια δεξιοτήτων και η εισαγωγή της κβαντομηχανικής στο Αναλυτικό πρόγραμμα του Λυκείου από την σχολική χρονιά 2022-2023 καθιστά σαφές ότι το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να εμβολιαστεί με καινοτόμα στοιχεία που εναρμονίζουν τους νέους με το σημερινό πραγματικό κόσμο.

Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα σεμιναρίου:

Το σεμινάριο διάρκειας 36 ωρών, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ86 και πραγματοποιείται εξ αποστάσεως (Zoom), σε χρονικό διάστημα περίπου δώδεκα (12) εβδομάδων. Συγκεκριμένα: Έναρξη: 4 Φεβρουαρίου. Λήξη: 22 Απριλίου. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2023.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή και το πρόγραμμα, στο σχετικό έγγραφο


Συνεχής ενημέρωση για τις επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών, στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας