35ος Πανελλήνιος μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής 2023

Ο Πανελλήνιος μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής (ΠΔΠ) διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ). Tελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) και αποτελεί το Εθνικό σκέλος της Διεθνούς Ολυμπιάδας Πληροφορικής που διεξάγεται κατ’ έτος υπό την αιγίδα της UNESCO. Η διεξαγωγή του γίνεται με τη συνεργασία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, του Τμήματος Πληροφορικής του ΠΑΠΕΙ, του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του ΠΑΔΑ.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής διεξάγεται ενιαία για τους μαθητές ημερήσιων και νυχτερινών: Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), Εκκλησιαστικών Λυκείων, Μουσικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), Σχολών Μαθητείας (ΟΑΕΔ), Ναυτικών Λυκείων, Προγραμμάτων IB και GCE, Ελληνικών Λυκείων και Σχολών, Ελληνικών προγραμμάτων ξένων σχολείων που λειτουργούν βάσει διακρατικών συμφωνιών στην Ελληνική επικράτεια, Ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής, Ελληνικών Προγραμμάτων Σπουδών ξένων σχολείων που τελούν υπό την αναγνώριση των Ελληνικών αρχών (Έλληνα μορφωτικού ακολούθου) και όλων των Ελληνικών Σχολείων με ειδικά προγράμματα σπουδών (Ειδικής Αγωγής, Διαπολιτισμικών, Δεύτερης Ευκαιρίας, σχολείων εντός ειδικών «καταστημάτων», κ.λπ.) με τους ακόλουθους ηλικιακούς περιορισμούς:

  1. Οι μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν είναι μαθητές Λυκείου δεν μπορούν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για τον 35ο ΠΔΠ, η ημερομηνία γέννησης πρέπει να είναι μετά την 31/12/2004.
  2. Οι μαθητές που θα επιλεγούν για την ομάδα νέων είναι μαθητές Γυμνασίου δεν μπορούν να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Για τον 35ο ΠΔΠ, ημερομηνία γέννησης πρέπει να είναι μετά την 31/12/2007.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής διεξάγεται σε τρεις τουλάχιστον φάσεις: Α, Β και Γ. Οι φάσεις Α και Β πραγματοποιούνται μέσω Διαδικτύου, ενώ η τελική πραγματοποιείται με φυσική παρουσία των μαθητών σε κατάλληλα εργαστήρια. Πριν την Γ φάση είναι δυνατή, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τις επιτροπές του ΠΔΠ, η διεξαγωγή ενδιάμεσης φάσης, είτε με επίλυση προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο μέσω Διαδικτύου, είτε με φυσική παρουσία των μαθητών σε κατάλληλα εργαστήρια.

Προκειμένου να λάβουν μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής, οι ενδιαφερόμενοι μαθητές πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του διαγωνισμού, συμπληρώνοντας πλήρως τις σχετικές φόρμες. Το σύνολο των στοιχείων των μαθητών θεωρούνται ως προσωπικά δεδομένα και διέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Στον αντίστοιχο κόμβο αναφέρεται ποια δεδομένα και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι ανακοινώσιμα. Οδηγίες αποστολής απαντήσεων των δύο πρώτων φάσεων και κάθε άλλη σχετική πληροφορία δίνονται αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου. Η αποστολή των λύσεων των θεμάτων γίνεται επίσης μόνο μέσω Διαδικτύου.

Οι γλώσσες προγραμματισμού που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι διαγωνιζόμενοι για την επίλυση των προβλημάτων είναι οι: Free-Pascal, C, C++ και Java. Προτείνεται στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν το διαγωνιστικό περιβάλλον που εφαρμόζεται κατά κανόνα από τον IOI στις Διεθνείς Ολυμπιάδες και το οποίο μπορούν να προμηθευτούν μέσω της ιστοσελίδας του διαγωνισμού. Το περιβάλλον αυτό περιέχει μία βασική διανομή Linux (σε μορφή live CD ή άλλη μορφή κατάλληλη για εγκατάσταση σε περιβάλλοντα εικονικής εκτέλεσης), η οποία συμπεριλαμβάνει μεταγλωττιστές για τις γλώσσες Free Pascal, C, C++ και Java, καθώς και άλλες εφαρμογές και εργαλεία, χρήσιμα για τον σκοπό του διαγωνισμού. Το ακριβές διαγωνιστικό περιβάλλον που θα χρησιμοποιηθεί στην Γ φάση θα καθοριστεί λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή της και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

Αναλυτικές Πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο και στον ιστότοπο του διαγωνισμού.

Η σχετική έγκριση του ΥΠΑΙΘ