Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) μονοήμερες εκδρομές του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας σε Ναύπακτο-Μεσολόγγι / Ιωάννινα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική εταιρία στο Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 14-4-2022 και ώρα 10:00 π. μ. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την Πέμπτη 14-4-2022 και ώρα 10:30 π. μ.

Δείτε αναλυτικά τα σχετικά έγγραφα του 1ου Γυμνασίου:

Υποβολή προσφορών για μονοήμερη εκδρομή σε Ναύπακτο & Μεσολόγγι

Υποβολή προσφορών για μονοήμερη εκδρομή στα Ιωάννινα