Ενημέρωση για τη συνέχεια των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου σχ.έτους 2016-17

Σύμφωνα με τη 2η πράξη/23-01-2017 της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι,δείτε σχετικά:,ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2016-17,ΠΛΑΝΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧ. ΑΓΩΝΩΝ 2016-2017