Προκήρυξη Β Φάσης Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Πετοσφαίρισης μαθητών-τριών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε επίπεδο Περιφέρειας σχ.έτου 2015-16

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) της Δ/νσης Δ.Ε.Λευκάδας αφού έλαβε υπόψη,δείτε σχετικά: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β ΦΑΣΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2015-16,ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΑ,ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ,ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ