Αποτελέσματα εκλογών ΟΛΜΕ

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ Α   ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΔΣ ΟΛΜΕ  ΣΤΟ 16ο  ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ

KINΗΣΕΙΣ

2011 2013 ΔΙΑΦ
 

80

 

126

 

46

 

18,9%

 

29,0%

 

57,5%

ΕΔΡΕΣ 3

 

ΔΑΚΕ
2011 2013 ΔΙΑΦ
 

120

 

103

 

17

 

28,3%

 

23,7%

 

14,2%

ΕΔΡΕΣ 3

 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

2011

2013 ΔΙΑΦ
 

51

 

75

 

24

12,0%

17,2% 47,1%

ΕΔΡΕΣ 2

 

ΠΑΜΕ
2011 2013 ΔΙΑΦ
 

59

 

71

 

12

13,9% 16,3% 20,3%

ΕΔΡΕΣ 2

 

ΠΑΣΚ
2011 2013 ΔΙΑΦ
 

107

 

44

 

63

 

25,2%

 

10,1%

58,9%

ΕΔΡΕΣ 1

 

ΑΝΩΣΗ 11

 

ΑΓΩ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ 3

 

ΕΝ. ΠΡΩΤ.ΛΑΡΙΣΑΣ 2

 

ΛΕΥΚΑ 2

 

ΣΥΝΟΛΟ 437