Υποβολή δικαιολογητικών επιλεγμένων αποφοίτων για το Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας:

7215_IPOVOL_EKPROTHESMON_DIKAIOLOG_ΒΕΖΓ9-ΗΝΚ