Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη κενών θέσεων σε ΚΕΣΥΠ και Σ.Ε.Π.

Η ΔΔΕ Λευκάδας καλεί τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων των σχολείων αρμοδιότητάς της να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, απευθείας στη Διεύθυνση Δ.Ε. Λευκάδας έως και τη Δευτέρα 5-7-2010, για προσωρινή τοποθέτηση στις παρακάτω θέσεις:

  • Ειδικού Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το ΚΕΣΥΠ.
  • Υπεύθυνου ΣΕΠ για το ΓΡΑΣΕΠ του Γυμνασίου Βασιλικής.

Η θητεία όσων επιλεγούν, αρχίζει από την 1-9-2010 και θα λήξει την 31-8-2011.

Δείτε σχετικά: συνημμένο έγγραφο.