Τμήματα και ειδικότητες Φθινοπωρινού εξαμήνου 2013Β του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας, στα πλαίσια λειτουργίας του για την παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στους ενδιαφερομένους που πρόκειται να ενταχθούν στην περιφερειακή και τοπική αγορά εργασίας, ενημερώνει το ευρύ κοινό για τις διαδικασίες έγκρισης και λειτουργίας ειδικοτήτων  για το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης 2013Β (Σεπτ. 2013):

Α. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για κατάρτιση σε ειδικότητες σύμφωνα με τις επιθυμίες των ενδιαφερομένων. (Υποψήφιοι καταρτιζόμενοι) (http://iek-prevez.pre.sch.gr/ επικοινωνία/ συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας/ Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής εγγραφής: ανοικτή έως και Αύγουστο 2013)

Β. Σεπτέμβριος 2013: Αιτήσεις προεγγραφής για τα τμήματα/ ειδικότητες για τα οποία έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον (σύμφωνα με το Α) (Υλοποίηση Δ.Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας)

Γ. Οκτώβριος 2013: Οριστική εγγραφή καταρτιζομένων στα εγκεκριμένα τμήματα/ειδικότητες. (Υλοποίηση Δ.Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας)

Δ. Οκτώβριος 2013: Έναρξη κατάρτισης (Υλοποίηση Δ.Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας)

Η φοίτηση στα εγγεγραμμένα τμήματα υποστηρίζεται οικονομικά από το πρόγραμμα «Voucher –  Επιταγή Αρχικής  Επαγγελματικής κατάρτισης» (βλέπε http://iek-prevez.pre.sch.gr/ )

Για περισσότερες  πληροφορίες :

Α. Στα γραφεία  Διοίκησης του Δ.Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας (κτιριακό συγκρότημα ΕΠΑ.Λ. Πρέβεζας-Σκαμνούλα-Πρέβεζα)

Β. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δ.Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας : http://iek-prevez.pre.sch.gr/

Γ. Στο τηλ. 2682029066, όλες τις εργάσιμες ημέρες από  12:30 ? 19:00.