Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μονοήμερη εκδρομή της Μαντολινάτας και της χορωδίας του Μουσικού σχολείου Λευκάδας στα Ιωάννινα στις 9/4/2013

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κατάθεση προσφορών σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού σχολείου Λευκάδας και σε ηλεκτρονική μορφή (.doc ή .pdf) μέχρι την Παρασκευή 5/4/2013 και ώρα 10:00 π.μ.